Sunt multe raţiuni care concură la această încă ipotetică stare, primând însă cumulul de dezechilibre ce au intervenit în economia României în perioada de după declanşarea crizei, adică 2009-2012.