"FORUMUL ECONOMIC DE LA DAVOS; INVESTITORII CER CA BANCILE CENTRALE SA NU MAI DISTORSIONEZE PIETELE"-BURSA

Share this
Luni, 25/01/2016

Esenţa a ceea ce a semnificat Forumul Economic de la Davos, din acest an, încheiat sâmbătă, 23 ianuarie, după 4 zile de dezbateri aprinse pe o multitudine de subiecte extrem de interesante, despre care v-am informat în relatările anterioare, ar putea să fie reprezentată, în accepţiunea mea, de expresia "Nu suntem prizonierii unui viitor predeterminat!", care-i aparţine Secretarului de Stat al SUA, John Kerry.
     Concluziile ediţiei a 46-a a Forumului vizează domenii extrem de diferite şi în acelaşi timp sensibile, de la economie şi afaceri, la politic, inovaţie, invenţie, creativitate!
     Elocventă este declaraţia preşedintelui Forumului de la Davos, Klaus Schwab, care a afirmat, în închiderea lucrărilor, că, în 46 de ani de când există acest Forum, nu au mai existat şi nu s-a mai confruntat cu un asemenea număr mare de probleme grave în acelaşi timp: încetinirea creşterii economice în China, turbulenţele pe pieţele financiare, prăbuşirea preţurilor la petrol şi la materiile prime, criza migranţilor, populismele, războaiele, tensiunile diplomatice.
     Chiar dacă criza migranţilor este extrem de gravă, considerându-se că ameninţă construcţia europeană şi compromite supravieţuirea Spaţiului Schengen, în cele din urmă s-a considerat că cea mai mare ameninţare prezentă o reprezintă încetinirea creşterii economice din China.
     Una dintre cele mai importante concluzii ale lucrărilor Forumului se referă la Revoluţia Digitală, a 4-a Revoluţie Industrială a lumii, despre care părerile au rămas puternic împărţite, în pro şi contra.
     S-au manifestat îngrijorări în ceea ce priveşte transformarea în fapt a "science fiction", au fost multe discuţii pe subiecte vizând inteligenţa artificială.
     Chiar dacă se consideră că robotizarea va afecta profund piaţa muncii, în următorii 5 ani, peste 5 milioane de joburi urmând să dispară, fiind înlocuite cu roboţi, susţinătorii acesteia declară că de fapt alte 2 milioane de noi locuri de muncă vor apărea în această sferă, mult mai calificate, în compensare, iar că efectele asupra omenirii vor fi cu certitudine dintre cele mai pozitive.
     Un alt sector, care părea că aparţine până mai ieri domeniului ştiinţifico-fantastic, devine de actualitate prin neuroştiinţă, este vorba despre citirea gândurilor, aceasta devenind o problemă nu de dacă, ci de când. La Forumul de la Davos s-a discutat inclusiv problematica protecţiei împotriva citirii gândurilor, afirmându-se că "nu există protecţii juridice pentru a împiedica citirea involuntară a minţii", la momentul acesta cunoscându-se că, din partea oamenilor, nu există prea mult entuziasm pentru realizarea acestui deziderat.
     Într-o epocă a terorismului şi a ameninţărilor, a detecta şi preveni devine o mare preocupare a autorităţilor globale, cetăţenii lumii cerând totuşi protecţie digitală, menţinerea şi păstrarea intimităţii, altfel spus apare o nouă dilemă, într-un domeniu atât de sensibil pentru oameni, "secrecy and privacy"!
     De altfel, John Kerry, Secretarul de Stat al SUA afirmă în cadrul Forumului că prezentul conflict nu este între o civilizaţie şi alta, ci între civilizaţia în sine şi barbarie.
     Europa este la momentul acesta confruntată cu flagelul migrării, ca urmare a acestor conflicte, considerându-se pe bună dreptate că se poate spune că acest spaţiu atât de elitist se află în prezent într-un moment critic, în care factorii de decizie, în loc să conlucreze, au ales să caute soluţii de unii singuri, iar abordarea de tipul "comunităţilor îngrădite" nu face altceva decât să agraveze problema. S-a afirmat în acest sens, "cu cât ridici zidul mai înalt, cu atât dai mai multă putere contrabandiştilor"!
     Întorcându-ne la tematica economică, se consideră că încetinirea economică din China nu va antrena o catastrofă economică, afirmându-se că asistăm la nivel global la o multiplicare fără precedent a riscurilor.
     China este considerată o piaţă saturată din punct de vedere al materiilor prime, iar urmarea este că preţurile la acest tip de produse va rămâne mult timp de acum înainte jos, cu efectele deja cunoscute.
     O altă concluzie extrem de importantă se referă la locul şi rolul Băncilor Centrale în lume, la Davos investitorii cerând şi solicitând în mod imperativ ca aceste instituţii să nu mai distorsioneze pieţele, să schimbe trendul actual de intervenţie, precizându-se că "Băncile Centrale nu ne pot salva"!
     Voi încheia seria relatărilor privind actuala ediţie a Forumului de la Davos cu mai multe celebre citate, ale unor participanţi la dezbateri, pe timpul celor 4 zile, care completează într-un mod extrem de fericit şi inedit, concluziile exprimate mai sus:
      "Am auzit multe despre Internetul Lucrurilor. Eu cred că avem nevoie de Internetul Femeilor"! (Christine Lagarde, Directorul FMI)
      "Fiecare ţară are nevoie de un Minister al Viitorului"! (Marc R.Benioff, Chairman)
      "Diversitatea este motorul invenţiei. Invenţia generează creativitate, care îmbogăţeşte lumea"! (Justin Trudeau, Prim Ministru Canada)
      "Creşterea economică nu înseamnă nimic dacă nu favorizează incluziunea"! (John Green, Author)
      "A 4-a Revoluţie Industrială ar trebui să fie Revoluţia Valorilor"! (Amira Yahyaoui, Fondator şi Preşedinte Al Bawsala)
      "Oportunitatea creşterii calităţii vieţii este cea mai mare oportunitate de afaceri"!(Paul Kagama, Preşedinte Rwanda)
      "Viteza este noua moneda în afaceri"! (Marc R. Benioff, Salesforce)
      Referitor la Transformările industriilor prin Digitalizare: " Întotdeauna poţi avansa mai repede decât crezi că o poţi face"! (Meg Withman, Preşedinte şi CEO Hewlett Packard Entreprise)
      "PIB-ul nu este o măsură bună a performanţei economice, a bunăstării"! (Joseph Stiglitz, Deţinătorul Premiului Nobel pentru Economie)
      Referitor la robotizare: " Monopolul conducerii războaielor ar putea în curând să fie preluat din mâinile oamenilor"! (Angela Kane, Centrul pentru Dezarmare şi Neproliferare din Viena)
      "În Europa avem nevoie de mai puţină reglementare şi mai multă inovaţie"! (Emma Marcegaglia, Preşedinte ENI Spa)
      "A vedea Marea Britanie părăsind Uniunea Europeană ar putea fi o tragedie. Şi v-o spune un francez"! (Manuel Valls, Prim Ministru, Franţa)
      "China acordă mai multă atenţie calităţii, nu cantităţii, în creşterea ei economică"! (Jiang Jianqing, Preşedinte Banca Industrială şi Comercială China)
      "Obiectivele sunt numai dorinţe în absenţa unui plan"! (Melinda Gates, Bill&Melinda Gates Foundation)
      " Cel mai bun antidot la ură este toleranţă"! (Sheryll Sandberg, COO Facebook). 

http://www.bursa.ro/forumul-economic-de-la-davos-investitorii-cer-ca-ban...