LA UN DECENIU DUPĂ ADERARE, ECONOMIŞTII ŞI ÎNTREPRINZĂTORII CONSIDERĂ:"Statutul de membru al UE a ajutat economia noastră"