EŞEC LA OLTCHIM: ADMINISTRATORII JUDICIARI N-AU REUŞIT SĂ ATRAGĂ CUMPĂRĂTORI NICI ÎN A DOUA LICITAŢIE - ZF

Share this
Luni, 09/06/2014

Pozitia analistului economic Ionel Blanculescu referitor la situatia Oltchim SA

Consorţiul format din Rominsolv, companie reprezentată de Gheorghe Piperea, şi BDO Business Restructuring nu a reuşit să atragă vreun cumpărător pentru activele viabile ale Oltchim până la expirarea termenului de depunere a ofertelor angajante, care a fost vineri 6 iunie.

Totodată, surse din cadrul Olt­chim spun că socie­tatea se află în continuare pe pierdere, contrazicând spu­se­le premierului Vic­tor Ponta, care a declarat la sfâr­şitul săpt­ă­mâ­nii trecute că Oltchim nu mai are pier­deri şi este eligibilă pentru credi­tare.

Este a doua tentativă de anul acesta a administratorilor judiciari de vânzare a Oltchim care se soldează cu un eşec în ciuda declaraţiilor din partea acestora şi a reprezentanţilor Ministerului Eco­no­mică că există interes major pentru com­panie.

Până în momentul de faţă cinci investitori au plătit câte 20.000 de euro plus TVA pentru a cumpăra caietul de sarcini al Oltchim, însă informaţiile din caietul de sarcini şi modul cum a fost pregătită oferta nu au fost destul de atractive pentru a convinge măcar un investitor să depună ofertă angajantă pentru Oltchim.

„La expirarea termenului-limită, consorţiul de administratori judiciari a constatat că nu a fost depusă nicio ofertă angajantă pentru achiziţionarea acţiunilor deţinute de Oltchim SA la Oltchim SPV“, au anunţat adminis­tratorii judiciari printr-un comunicat. În luna decembrie a anului trecut Mi­nis­terul Economiei a înfiinţat o nouă firmă, denumită Oltchim SPV, care a preluat activele combinatului chimic, fără datorii.

Activele Oltchim SPV au fost evaluate la 305,24 milioane de euro, acesta fiind şi preţul de pornire din cadrul licitaţiei care trebuia să aibă loc la Oltchim, însă aceasta nu s-a ţinut până în prezent din lipsă de interes din partea potenţialilor cumpărători.

„Sunt multe motive care au dus la această lipsă de interes pentru Oltchim, însă culpa principală cred că este faptul că Oltchim nu mai are piaţă la această dată, iar reintrarea este foarte dificil de realizat dacă nu imposibil. Nu văd altă cauză pentru că voinţă pentru priva­ti­za­rea Oltchim există şi din partea gu­vernului şi a Ministerului Eco­nomiei, din partea adminis­tra­to­rilor judiciari şi a salariaţilor, dar lipseşte elementul decisiv, faptul că Olt­chim nu mai este pre­zentă pe piaţă şi a fost înlocuită cu alţi furnizori de pro­duse chimice“, spune Ionel Blăn­culescu, analist eco­nomic şi consilier al lui Victor Ponta.

El este de părere că Oltchim nu mai are viitor în forma actuală şi poate fi menţinută în viaţă doar cu ajutorul sta­tului, iar o ultimă soluţie de salvare a Oltchim ar putea fi ca diferitele secţii din cadrul companiei pentru care există interes din partea in­ves­titorilor să fie vândute separat, iar Olt­chim să fie transformată într-o plat­formă indus­trială care să atragă alte acti­vităţi în locul celor care nu mai sunt viabile.

Ministrul economiei Constantin Niţă a afirmat marţi că Oltchim nu va fi închis şi dacă nu va exista un cum­pă­ră­tor până vineri 6 iunie, combinatul chimic va fi vândut altă dată. Între timp Olt­chim acumulează pierderi din acti­vi­tate, motiv pentru care combinatul riscă să-şi închidă şi pu­ţinele secţii care mai funcţionează în prezent din lipsă de lichidităţi şi să lase pe drumuri cei circa 2.700 de sa­lariaţi ai companiei.

„Nu cred că statul ar trebui să se implice prin preluarea Arpechim pentru că va prelua odată cu rafinăria şi obligaţiile de mediu de sute de mi­lioane de euro care vor afecta bu­getul de stat şi statul nu are certitu­dinea că va găsi un cumpărător. Această pre­luare este o utopie după pă­rerea mea pentru că Oltchim are nevoie numai de 15% din producţia Arpechim“, mai spune Blăn­culescu.

Administratorii judiciari ai Olt­chim au încercat şi în martie să vândă activele viabile ale Oltchim, dar niciun cumpărător nu s-a arătat interesat, iar încercările din trecut ale statului de privatizare a companiei au eşuat de asemenea.